CẤP, ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Trân trọng thông báo, từ ngày 23/10/2015, thông tin tài khoản của Cục ATTP thay đổi theo nội dung sau:
Chủ tài khoản: Cục An toàn thực phẩm - Số tài khoản: 1200208026339 - Agribank Chi nhánh Sở giao dịch - Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 0
  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 692
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 254
  • Tổng số hồ sơ đang thẩm định thực địa: 147
  • Tổng số hồ sơ chờ nộp phí và lệ phí: 55
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 3677