CẤP, ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Trân trọng thông báo, từ ngày 23/10/2015, thông tin tài khoản của Cục ATTP thay đổi theo nội dung sau:
Chủ tài khoản: Cục An toàn thực phẩm - Số tài khoản: 1200208026339 - Agribank Chi nhánh Sở giao dịch - Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Ngày 15/11/2017 hệ thống dịch vụ công xác nhận quảng cáo và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã bị lỗi

Các file dữ liệu trên máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế khiến 02 phần mềm trên mất dữ liệu của Doanh nghiệp trong hơn 01 tháng trở lại (từ ngày 10/10/2017 đến ngày 20/11/2017). Để khắc phục sự cố trên, Cục An toàn thực phẩm thông báo đến các Quý Doanh nghiệp như sau:

1. Đối với những doanh nghiệp không bị ảnh hưởng từ sự cố vừa qua tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường.

2. Đối với những Doanh nghiệp có đăng ký tài khoản trong khoảng thời gian trên nhưng không thể đăng nhập lại sẽ được hỗ trợ bằng cách tạo lại tài khoản và liên hệ với bộ phận hỗ trợ để nhanh chóng được kích hoạt.

3. Đối với những Doanh nghiệp có hồ sơ bị xảy ra sự cố mất hoặc lỗi, Doanh nghiệp cần tạo lại hồ sơ, gửi thông tin về việc chuyển khoản phí của hồ sơ tới mail: hotrokhachhang@vfa.gov.vn để nhanh chóng được xác nhận và thẩm xét.

4.Trong quá trình khai báo lại hồ sơ, Quý Doanh nghiệp có thắc mắc gì thêm liên hệ với đầu mối cán bộ Cục An toàn thực phẩm theo số điện thoại sau: Đỗ Trường Giang: di động 0916011001, Đinh Quốc Việt: di động 0946665888, Lê Văn Toán: di động 0961821980.

Cục An toàn thực phẩm rất xin lỗi Quý Doanh nghiệp vì sự cố này.

Tải công văn đính kèm tại đây
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 0
  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 1019
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 349
  • Tổng số hồ sơ đang thẩm định thực địa: 147
  • Tổng số hồ sơ chờ nộp phí và lệ phí: 62
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 4487