TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP  STT   Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình cơ sở Sản phẩm Loại cấp giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận Ngày cấp
41 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm 3/2 930 C2, đường C, khu công nghiệp Cát Lái - cụm II Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000627/2018/ATTP-CNĐK 12/7/18 9:54 AM
42 Công ty cổ phần dược Hà Hưng Thôn Hành Lạc Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000626/2018/ATTP-CNĐK 12/7/18 9:53 AM
43 Công ty TNHH thương mại Đoàn Thị 278/5/21 Nguyễn Xí Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000625/2018/ATTP-CNĐK 12/5/18 3:12 PM
44 Công ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược Hồng Vượng 1231/21C tỉnh lộ 43, khu phố 2 Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000624/2018/ATTP-CNĐK 11/27/18 3:05 PM
45 Công ty cổ phần y dược Trương Trọng Cảnh Lô 8, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quang Trung Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000623/2018/ATTP-CNĐK 11/27/18 3:04 PM
46 Công ty TNHH Y dược Bảo Long Thôn Kinh Đào Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000622/2018/ATTP-CNĐK 11/27/18 3:04 PM
47 Công ty cổ phần dược phẩm Top Queen Việt Nam Ô 01/lô 15 Điểm công nghiệp Làng Nghề Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000621/2018/ATTP-CNĐK 11/27/18 3:03 PM
48 Chi nhánh công ty TNHH cung ứng PASSION 354/108 Phan Văn Trị Cơ sở sản xuất, kinh doanh Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000620/2018/ATTP-CNĐK 11/27/18 3:01 PM
49 Cơ sở thuốc YHDT Long An Số 80C, khu vực 3 Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000619/2018/ATTP-CNĐK 11/27/18 2:59 PM
50 Công ty cổ phần phần Traphaco - cơ sở Hoàng Liệt Ngõ 15 đường Ngọc Hồi Cơ sở sản xuất, kinh doanh Thực phẩm chức năng Cấp mới 000618/2018/ATTP-CNĐK 11/27/18 2:58 PM
Tổng số hồ sơ: 4425