TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP  STT   Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình cơ sở Sản phẩm Loại cấp giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận Ngày cấp
4351 Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế Số 6 lô 2A, phố Vũ Phạm Hàm Cấp đổi 000120/2016/ATTP-CNĐK 4/16/13 12:00 AM
Tổng số hồ sơ: 4351