HƯỚNG DẪN

Những cơ sở sản xuất, kinh doanh không nộp hồ sơ tại cục ATTP
Những cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai và bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế bao gồm:

1. Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu nhỏ lẻ.

2. Cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.

3. Cơ sở bán hàng rong.

4. Cơ sở kinh doanh bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt.

5. Cơ sở kinh doanh bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

6. Nhà thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đạt GPP có kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

7. Nhà máy sản xuất thuốc đạt GMP khi sản xuất thực phẩm chức năng

Cơ sở nộp hồ sơ tại chi cục:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn;

2. Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

3. Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.Hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trực tuyến
Tạo hồ sơ đăng ký

Bước 1: Doanh nghiệp đăng nhập tài khoản trên hệ thống (đối với doanh nghiệp chưa có tài khoản thì cần phải đăng ký tài khoản doanh nghiệp).

Bước 2: Doanh nghiệp chọn [Dịch vụ công], hệ thống hiển thị màn hình danh sách dịch vụ công.

Bước 3: Doanh nghiệp chọn một dịch vụ công để đăng ký, hệ thống hiển thị màn hình nhập đơn đăng ký. Những trường có đánh dấu * cần bắt buộc nhập.

Bước 4: Doanh nghiệp nhấn nút [Chuyển sang bước nộp giấy tờ kèm theo] để đính kèm giấy tờ. Ngoài ra doanh nghiệp có thể nhấn nút [Lưu tạm] để lưu lại thông tin vừa nhập nếu không muốn tiếp tục tạo hồ sơ

Bước 5: Doanh nghiệp tải lên các giấy tờ, những giấy tờ có đánh dấu * cần bắt buộc tải lên.

Bước 6: Doanh nghiệp nhấn nút [Xem lại hồ sơ] để xem lại thông tin hồ sơ vừa tạo.

Bước 7: Doanh nghiệp nhấn nút [Tải hóa đơn thanh toán] với trường hợp nộp phí trực tiếp (chuyển khoản ngân hàng) hoặc nhấn nút [Thanh toán trực tuyến] với trường hợp nộp phí trực tuyến. Ngoài ra doanh nghiệp có thể nhấn nút [Hoàn thành hồ sơ, chưa nộp phí] nếu chưa nộp phí ngay.

Quản lý hồ sơ chưa hoàn thành

Bao gồm các danh sách các hồ sơ lưu tạm, hồ sơ lưu tạm sẽ được tự động xóa sau 1 tháng.

Doanh nghiệp có thể thực hiện các chức năng:

- Xem chi tiết hồ sơ

- Sửa thông tin hồ sơ

- Xóa hồ sơ

- Xem tiến trình xử lý hồ sơ

- Doanh nghiệp có thể xem tiến trình xử lý, xem thông tin chi tiết của mỗi hồ sơ. Ngoài ra, ứng với mỗi trạng thái hồ sơ sẽ có những thao tác xử lý hồ sơ tương ứng.

Quản lý hồ sơ đã hoàn thành, chưa nộp phí Bao gồm các hồ sơ đã hoàn thành nhưng chưa nộp phí. Tại màn hình quản lý hồ sơ hoàn thành, chưa nộp phí, doanh nghiệp có thể tải hóa đơn thanh toán hoặc thanh toán trực tuyến cho một hay nhiều hồ sơ bằng cách chọn những hồ sơ theo yêu cầu.
Quản lý hồ sơ Bao gồm các trạng thái hồ sơ:

- Hồ sơ mới đăng ký trực tuyến: bao gồm hồ sơ đã đăng nộp phí thẩm xét những chưa được xác nhận

- Hồ sơ đã nộp phí thẩm xét: bao gồm hồ sơ đã nộp phí thẩm xét và được kế toán xác nhận hợp lệ

- Hồ sơ nộp phí/lệ phí không hợp lệ: bao gồm hồ sơ nộp phí/lệ phí nhưng kế toán xác nhận không hợp lệ

- Hồ sơ yêu cầu bổ sung: bao gồm hồ sơ có công văn yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đang thẩm định thực đia: bao gồm hồ sơ đang được thẩm định thực địa

- Hồ sơ chờ hoàn thiện: bao gồm hồ sơ sau khi thẩm đinh xong nhưng có kết quả thẩm định là chờ hoàn thiện

- Hồ sơ đã xử lý xong chờ nộp lệ phí: bao gồm hồ sơ đã xử lý xong chờ nộp lệ phí

- Hồ sơ đã trả kết quả: bao gồm hồ sơ đã có kết quả xử lý hồ sơ

[Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho doanh nghiệp] (bản pdf)


Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển khoản tiền nộp phí, lệ phí dịch vụ công cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Doanh nghiệp cần kê khai chính xác nội dung chuyển khoản các thông tin theo đúng thứ tự lần lượt như sau:

(Nếu kê khai không đúng thứ tụ sau thì hồ sơ sẽ bị chậm do hệ thống điện tử và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này)

1.Tên doanh nghiệp nộp tiền (Ghi rõ tên doanh nghiệp, không ghi tên cá nhân người nộp tiền)

2. Tên loại phí, lệ phí phải nộp: Ghi rõ loại phí, lệ phí theo Thông tư 149/2013/TT-BTC

3. Số lượng cơ sở xin cấp Giấy chứng nhận

4. Địa chỉ Doanh nghiệp Ghi địa chỉ doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành

5. Số tiền

Lưu ý: Doanh nghiệp đọc kỹ hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ, hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn lại phí.