TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP  STT   Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình cơ sở Sản phẩm Loại cấp giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận Ngày cấp
4421 CÔNG TY TNHH DENVERPHARMA U.S.A 12/79 đường Tân Chánh Hiệp 33, khu phố 1 Cấp đổi 000340/2016/ATTP-CNĐK 8/15/14 12:00 AM
4422 Công Ty Cổ Phần dược phẩm và sinh học Y tế Lô III-18 đường số 13, khu công nghiệp Tân Bình Cấp đổi 000319/2016/ATTP-CNĐK 6/18/14 12:00 AM
4423 CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Cụm công nghiệp Thanh Oai Cấp đổi 000879/2016/ATTP-CNĐK 3/3/14 12:00 AM
4424 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Số 27 Nguyễn Chí Thanh-Khóm 2 Cấp đổi 001134/2016/ATTP-CNĐK 3/3/14 12:00 AM
4425 Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế Số 6 lô 2A, phố Vũ Phạm Hàm Cấp đổi 000120/2016/ATTP-CNĐK 4/16/13 12:00 AM
Tổng số hồ sơ: 4425