TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP  STT   Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình cơ sở Sản phẩm Loại cấp giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận Ngày cấp
31 Công ty TNHH Thiên An Phong Số 88 Đào Sư Tích, Ấp 3 Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000562/2018/ATTP-CNĐK 10/15/18 3:05 PM
32 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Nấm Việt 56 đường 441, Ấp Phú Bình Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000559/2018/ATTP-CNĐK 10/12/18 2:49 PM
33 Chi nhánh công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Thiên Phú Lộc - Xưởng sản xuất 95/A4 Nguyễn Oanh Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000558/2018/ATTP-CNĐK 10/12/18 2:49 PM
34 Viện nghiên cứu, đào tạo và tư vấn khoa học công nghệ Km 412 đường Hồ Chí Minh Cơ sở sản xuất, kinh doanh Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000557/2018/ATTP-CNĐK 10/9/18 11:16 AM
35 Xưởng sản xuất - địa điểm kinh doanh công ty TNHH dược phẩm FUSI Cụm công nghiệp Thanh Oai Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000556/2018/ATTP-CNĐK 10/9/18 11:15 AM
36 Công ty cổ phần dược phẩm OSHII Thôn 6 Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000555/2018/ATTP-CNĐK 10/9/18 11:15 AM
37 Chi nhánh công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh Lô F1 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000554/2018/ATTP-CNĐK 10/9/18 11:13 AM
38 Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại quốc tế Việt An 47A ấp 5 Cơ sở sản xuất, kinh doanh Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000553/2018/ATTP-CNĐK 10/9/18 11:12 AM
39 Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech 371 Nguyễn Kiệm Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000552/2018/ATTP-CNĐK 10/3/18 11:14 AM
40 Công ty TNHH VIET LAND - Chi nhánh Vĩnh Phúc Khu 1 Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000551/2018/ATTP-CNĐK 10/3/18 11:14 AM
Tổng số hồ sơ: 4351