TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP  STT   Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình cơ sở Sản phẩm Loại cấp giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận Ngày cấp
71 Chi nhánh công ty TNHH sản xuất thương mại WINNER FOOD A8/5B đường 1A Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000004/2019/ATTP-CNĐK 1/11/19 12:24 PM
72 Chi nhánh công ty TNHH công nghiệp Rừng Hương 125/53A Âu Dương Lân Cơ sở sản xuất, kinh doanh Phụ gia thực phẩm, Hương liệu thực phẩm, other Cấp mới 000003/2019/ATTP-CNĐK 1/11/19 12:24 PM
73 Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Trường Việt Tiến 57/1A Phan Văn Hớn, Ấp 4 Cơ sở sản xuất other Cấp mới 000002/2019/ATTP-CNĐK 1/11/19 12:23 PM
74 Chi nhánh công ty TNHH thực phẩm Huy Phát 103 đường số 6, Ấp Tiền Lân Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000001/2019/ATTP-CNĐK 1/11/19 12:23 PM
75 Công ty TNHH thảo dược Ông Ba Đất Phèn 47/12 Bùi Đình Tuý Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000654/2018/ATTP-CNĐK 12/28/18 11:10 AM
76 Công ty TNHH thế giới Vi ta min - Xưởng sản xuất thực phẩm chức năng 27/1/6 Tây Lân, khu phố 7 Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000653/2018/ATTP-CNĐK 12/28/18 11:04 AM
77 Chi nhánh công ty TNHH mầm đậu nành Đô Đô tại Hưng Yên Km 17 đường 39A thôn Lôi Cầu Cơ sở sản xuất other Cấp mới 000652/2018/ATTP-CNĐK 12/28/18 11:04 AM
78 Chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ Tili 140/27/48 Vườn Lài Cơ sở sản xuất other Cấp mới 000651/2018/ATTP-CNĐK 12/28/18 11:04 AM
79 Công ty TNHH khoa học công nghệ Ba Huỳnh Tầng 2 số 127/8 Ba Vân Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000650/2018/ATTP-CNĐK 12/28/18 11:03 AM
80 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ngọc Bảo Linh COSMETICS Thôn Tân Lực Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000649/2018/ATTP-CNĐK 12/28/18 11:03 AM
Tổng số hồ sơ: 4487