TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP  STT   Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình cơ sở Sản phẩm Loại cấp giấy chứng nhận Số giấy chứng nhận Ngày cấp
1 Công ty TNHH rượu sức khỏe Dương Tửu 1181/A Ấp Mỹ Phú B Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng Cấp mới 000497/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:23 AM
2 Chi nhánh công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu yến sào Sài Gòn Anpha 39 An Dương Vương Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000496/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:19 AM
3 Chi nhánh Công ty TNHH Hương Thanh Ấp Phú Hiệp Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000495/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:19 AM
4 Xưởng sản xuất- địa điểm kinh doanh công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyên Bảo 85/74 đường Cây Cám, khu phố 11 Cơ sở sản xuất, kinh doanh Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000494/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:18 AM
5 Công ty TNHH thương mại DP Thiên Việt Phố Quý Cao Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000493/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:15 AM
6 Địa điểm kinh doanh - chi nhánh công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng NUTRI NEST- Xưởng sản xuất 332 - 334 Đỗ Pháp Thuận Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000492/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:15 AM
7 Chi nhánh công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Nutrinest - Xưởng sản xuất Số 304-306 đường Đỗ Pháp Thuận, Khu phố 5 Cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000491/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:14 AM
8 Chi nhánh công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu yến sào Sài Gòn Anpha 114 Ba Tháng Hai Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000490/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:13 AM
9 Chi nhánh công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu yến sào Sài Gòn Anpha 184 Xô Viết Nghệ Tĩnh Cơ sở sản xuất, kinh doanh other Cấp mới 000489/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 11:13 AM
10 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sang Phương 1284A Lê Văn Lương, Ấp 2 Cơ sở sản xuất, kinh doanh Thực phẩm chức năng, other Cấp mới 000488/2018/ATTP-CNĐK 8/17/18 10:54 AM
Tổng số hồ sơ: 4256